המוצרים שלנו

פלסר הינה תכנה מתקדמת לבקרה בתהליכי בניה (ניהול איכות). התכנה מכילה פלטפורמה נוחה בה מוגדרים טפסים רבים (צ'קליסטים) שהם נגזרת של תקני איזו למלאכות השונות.

בנוסף, התכנה נותנת שורה של פתרונות נלווים כגון צ'קליסטים מובנים למסירת דירות (מסירה ראשונית, מסירת חזקה וטפסים נלווים של תיק הדייר), מענה לשינויי דיירים ובדק.

רוב השימוש בתוכנה מתבצע מהטלפון הנייד – מעבר על צ'קליסטים למלאכות השונות של הפרויקט, תיעוד אי התאמות והפקת דוחות - גם במקומות בהם הקליטה הסלולרית מאד חלשה (התוכנה תעלה לשרת את הדיווח מהשטח כשהקליטה תחזור באופן אוטומטי). ניתן להיכנס לתוכנה מכל מחשב שולחני דרך הדפדפן על מנת להוציא דוחות אי-ההתאמות/ ליקויים/ משימות בחתכים רבים (לדוגמא: לפי קבלן מבצע, תאריך יעד, או דירה בבניין) או להוריד דוחות קודמים ותמונות מארכיון הפרויקט אשר נבנה באופן אוטומטי תו"כ העבודה בשטח.

בדק

מערכת לניהול הבדק