המוצרים שלנו

פלסר הינה תכנה מתקדמת לבקרה בתהליכי בניה (ניהול איכות). התכנה מכילה פלטפורמה נוחה בה מוגדרים טפסים רבים (צ'קליסטים) שהם נגזרת של תקני איזו למלאכות השונות.

בנוסף, התכנה נותנת שורה של פתרונות נלווים כגון צ'קליסטים מובנים למסירת דירות (מסירה ראשונית, מסירת חזקה וטפסים נלווים של תיק הדייר), מענה לשינויי דיירים ובדק.

רוב השימוש בתוכנה מתבצע מהטלפון הנייד – מעבר על צ'קליסטים למלאכות השונות של הפרויקט, תיעוד אי התאמות והפקת דוחות - גם במקומות בהם הקליטה הסלולרית מאד חלשה (התוכנה תעלה לשרת את הדיווח מהשטח כשהקליטה תחזור באופן אוטומטי). ניתן להיכנס לתוכנה מכל מחשב שולחני דרך הדפדפן על מנת להוציא דוחות אי-ההתאמות/ ליקויים/ משימות בחתכים רבים (לדוגמא: לפי קבלן מבצע, תאריך יעד, או דירה בבניין) או להוריד דוחות קודמים ותמונות מארכיון הפרויקט אשר נבנה באופן אוטומטי תו"כ העבודה בשטח.

בדק
בדק

מערכת לניהול הבדק

מסירת דירות
מסירת דירות

סיור ראשוני והעברת חזקה

בקרה בתהליכי בניה
בקרה בתהליכי בניה

צקליסטים שהם נגזרת של תקן איזו למלאכות השונות

שינויי דיירים
שינויי דיירים

מעקב וניהול שינויים

ניהול תכניות בנייד
ניהול תכניות בנייד

תכניות, קבצים וליקויים במקום אחד

ניהול קבלני משנה
ניהול קבלני משנה

ניהול אי התאמות וליקויים